Organisatie

s.v. ASC ’75 is een omni vereniging met een afdeling voetbal, afdeling tennis en een afdeling loopgroep

Er is een Hoofdbestuur met daaronder twee afdelingsbesturen. Onder de afdelingsbesturen functioneren een aantal commissies.

Hoofdbestuur:
Voorzitter: Arie Brandsma
Secretaris: Gerrit van Dijk (voetbal) 06 5125 9907
Penningmeester: Saskia Roelsma
bestuurslid:
bestuurslid: Jelle Woudstra (tennis)

Bestuur Tennis:
Voorzitter: Jelle Woudstra
Secretaris: Jan Woudstra
Penningmeester/leden admin: Saskia Roelsma
Ledenadministratie: Tine Atsma  0512-351889
Werkgroep: Jack de Boer
Werkgroep: Alberto Elzinga
Werkgroep: Siebe van der Veen
Werkgroep: Alex Borger
Werkgroep: Wibo Hofstra
Activiteitencommissie: Werkgroep

Bestuur Voetbal:
Secretaris: Peter Groenland  06 4168 0124
Penningmeester/leden admin: Saskia Roelsma 06 1082 4957
Wedstrijdsecretaris: Arjen Vries (senioren) 06 1969 5841
Wedstrijdsecretaris: Leo Hoekstra (jeugd) 06 5343 5363
Bestuurslid: Jan Pool 06 5327 4680
Bestuurslid: Jannes Brouwer 06 2302 0127
Bestuurslid: Erwin Broos 06 3340 0433
Bestuurslid: Peter de Beer 06 3092 0086
Bestuurslid: Birna Brouwer 06 1287 0533
Bestuurslid: Gerdy Lettinga 06 2392 0759
Bestuurslid: Simone van der Weij 06 3741 8994
Bestuurslid: Willy Postma 06 2168 0167

Bestuur loopgroep:
Voorzitter: Fogeltje Kramer
Secretaris: Betty de Haan
Penningmeester: Saskia Roelsma

Volgende wedstrijd
ASC 1 - Noordbergum 1
Datum: 21-09-2019
Webshop
Webshop svASC'75
Sponsoren
grbo
  • tral
  • nive
  • sibl
  • boau