Organisatie

s.v. ASC ’75 is een omni vereniging met een afdeling voetbal, afdeling tennis, afdeling loopgroep en een afdeling gymnastiek

Er is een Hoofdbestuur met daaronder twee afdelings besturen. Onder de afdelingsbesturen functioneren een aantal commissies.

Hoofdbestuur:
Voorzitter: Arie Brandsma
Secretaris: Gerrit van Dijk (voetbal) 06-51259907
Penningmeester: Saskia Roelsma
bestuurslid: Alle Kramer (voetbal)
bestuurslid: Reins van der Meer (tennis)
bestuurslid: Wianda van der Veen (set ‘m op)

Bestuur Tennis:
Voorzitter: Jelle Woudstra
Secretaris: Jan Woudstra
Penningmeester/leden admin: Saskia Roelsma
Ledenadministratie: Tine Atsma  0512-351889
Werkgroep: Jack de Boer
Werkgroep: Alberto Elzinga
Werkgroep: Siebe van der Veen
Werkgroep: Alex Borger
Werkgroep: Wibo Hofstra
Activiteitencommissie: Werkgroep

Bestuur Voetbal:
Voorzitter: Alle Kramer 06-51217373
Secretaris: Peter Groenland  06-41680124
Penningmeester/leden admin: Saskia Roelsma
Wedstrijdsecretaris: Arjen Vries (senioren) 06-19695841
Wedstrijdsecretaris: Peter de Beer (jeugd) 06-30920086
bestuurslid: Trees Fokkinga
bestuurslid: Jan Pool
bestuurslid: Theo van der Veen
bestuurslid: Jannes Brouwer

Jeugdcommissie Voetbal:
Voorzitter: Erwin Broos
Secretaris: Anja van der Molen
Bestuurslid: Alberto Elzinga
Bestuurslid: Peter de Beer
Bestuurslid: Tamme de Boer
Bestuurslid: Alex Borger

Bestuur loopgroep:
Voorzitter: Fogeltje Kramer
Secretaris: Betty de Haan
Penningmeester: Saskia Roelsma

Volgende wedstrijd
ASC 1 - ONR 1
Datum: 29-09-2018
Webshop
Webshop svASC'75
Sponsoren
grbo
  • tral
  • nive
  • sibl
  • boau